Mateřská školka U Bílého králíka

„Výchova začíná vztahem“ Daniel Wirz

O naší školce

Jsme malou mateřskou školou s kapacitou 15 dětí na okraji České Lípy v klidném prostředí Žizníkova.

Školní vzdělávací program je nazván podle knihy L. Carrolla „Alenka v říši divů“ a Bílý králík, podle kterého se náš školní vzdělávací program jmenuje, je pro nás průvodcem předškolním vzděláváním a snaží se rozvíjet vše, co v každém dítěti klíčí. Tak vnímáme svoji práci – jsme průvodci dětí ve světě plném nových dovedností a informací, ve světě fantazie, barev, chutí a vůní.

Pracujeme podle prvků Montessori pedagogiky a snažíme se vybírat další vhodné metody práce nebo náměty z waldorfské pedagogiky.

Naší snahou je vytvářet klidné, bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se budou cítit dobře děti, učitelé i rodiče. Řídíme se mottem, které jsme si vybrali jako hlavní bod filozofie naší mateřské školy „Výchova začíná vztahem“ (Daniel Wirz), proto klademe velký důraz na kvalitní týmovou spolupráci všech pracovníků ve škole.

Sídlíme hned u lesa a naše zahrada je vlastně přírodní učebna, ve které mohou děti sledovat, jak něco roste od semínka, učit se, jak se v přírodě chovat, jak jí pomáhat, sledovat vztahy mezi organismy atd. Je to ale i prostor pro hru, rozvoj smyslového vnímání, přirozeného pohybu, pro spolupráci atd. Staráme se o školní králíčky.

Aktuality

Naše zaměření

Život v rytmu ročních období

Výchova prožitkem. Pravidelné školní rituály. Slavnosti spolu s rodiči.

Montessori pomůcky

Připravené prostředí s nabídkou Montessori pomůcek. Setkávání na elipse.

Výuka v přírodě, zdravé prostředí

Pestrá nabídka činností v lese i na školní zahradě. Badatelské a pěstitelské práce. Pohybové aktivity.

Základní informace

Info o zápisu

Mateřská škola přijímá děti dle Správního řádu a vytvořených vlastních Kritérii pro přijímání dětí do MŠ. Na webových stránkách je vždy vyhlášen termín zápisu a všechny potřebné tiskopisy. Pokud je v MŠ místo, tak přijímáme děti i v průběhu školního roku. Kontaktujte nás, rádi se s Vámi setkáme a vše Vám ukážeme.

Kritéria přijetí (PDF; 155,79 kB) Ceník MŠ (PDF; 110,90 kB) Hrad

Provozní doba

Provozní doba MŠ U Bílého králíka v Žizníkově: 6.45–16.00 hod., celodenní provoz.

  • Počet tříd: 1, věkově smíšená
  • Počet dětí: 15
  • Počet pedagogů: 2 slečny učitelky, 1 paní učitelka suplentka
Hrací kostky

Třídy MŠ

Mateřská škola má jednu věkově smíšenou třídu: Králíčci s kapacitou 15 dětí.

Třída pracuje podle svého Třídního vzdělávacího programu Bílého králíka. Týdenní program, který je vyvěšen v šatně školy pružně reaguje na potřeby dětí. Pravidelně zařazujeme předškolní přípravu, logopedické chvilky, seznamování s AJ a další aktivity. Děti mají založena svá portfolia, která jsou k dispozici rodičům k nahlédnutí. V případě potřeby se individuálně věnujeme dětem se speciálními vzdělávacími potřebami nebo dětem nadaným.

Houpací kůň

Prostředí MŠ

Mateřská škola sídlí v pískovcovém domě s klenutými stropy z roku 1875. Má k dispozici celé přízemí domu, kde jsou tři místnosti pro práci s dětmi.

V písárně je prostor pro výtvarné činnosti dětí, dále kuchyňská linka, která slouží pro výrobu svačinek, pečení chleba atd., tedy činností, na kterých se podílejí i děti. Stolečky jsou zde určeny jak pro výtvarné činnosti, tak i pro stravování dětí. Vzhledem k výtvarným aktivitám je zde podlaha řešena keramickou dlažbou s podlahovým vytápěním.

Medvídek

Kontakt

  • MŠ U bílého králíka
  • Žizníkov 38
  • Česká Lípa
  • 470 01
+420 602 855 474